wsv-de-ank-logodf

Inschrijfformulier wsv De Ank

 

Voor de correcte registratie van je gegevens vragen we je om onderstaand inschrijfformulier volledig in te vullen.

Na verzending van het ingevulde inschrijfformulier ontvang je een e-mail met een link waarin je je aanmelding moet bevestigen. Pas daarna is je aanmelding definitief. 

Akkoordverklaringen

Door het inzenden en bevestigen van mijn aanmelding ga ik akkoord met:

  1. het Huishoudelijk Reglement van wsv De Ank
  2. de Privacy verklaring van wsv De Ank
  3. het doorgeven van mijn naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum naar het Watersportverbond en de KNRB (Roeibond) (indien roeilid).
  4. het vermelden van mijn algemene gegevens, contactgegevens, adresgegevens en de eventueel door mij aangeleverde (pas)foto op de ledenlijsten. (uitsluitend voor leden toegankelijk) in het besloten deel van de website. De ledenlijsten hebben tot doel om het onderlinge contact tussen wsv De Ank leden te vergemakkelijken en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. 

Algemeen

Jonger dan18? Dan moet behalve jijzelf ook een ouder of verzorger je inschrijving bevestigen. De ledenadministratie zal hiervoor contact met je opnemen.

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Machtiging tot doorlopende automatische incasso

Door inzending van dit inschrijfformulier en bevestiging van mijn aanmelding verleen ik hierbij vanaf de inschrijfdatum tot wederopzegging machtiging aan WSV De Ank om bedragen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer wegens contributie, deelname aan activiteiten en overige eenmalige betalingen. Ik weet dat ik onterechte of betwiste afschrijvingen binnen acht weken door mijn bank terug kan laten boeken.
Beveiligingscode Beveiligingscode